Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu wolove.pl

Dziękujemy za wizytę na stronie wolove.pl

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chronimy ich dane osobowe.

Każdy, kto korzysta z serwisu wolove.pl, zwanego dalej „Serwisem”, akceptuje zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności, umieszczonej pod adresem: https://wolove.pl/polityka-prywatnosci/

Wszelkie informacje o przetwarzanych oraz przechowywanych przez nas danych znajdują się poniżej.

Gromadzenie danych

Dane zbierane automatycznie

Podczas każdej wizyty Serwis automatycznie zbiera informacje dotyczące tej wizyty, w szczególności: o przeglądarce użytkownika, stronach, z których nastąpiło przejście do Serwisu oraz informacje o adresie IP użytkownika, typie przeglądarki. Dane są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Adres IP jest to numer identyfikujący urządzenie osoby odwiedzającej Serwis, nadawany przez dostawcę usług internetowych. Adres IP może się zmieniać, jak również często kilka urządzeń może mieć wspólny adres IP.

Adres IP jest wykorzystywany przez Serwis w celach technicznych, statystycznych (np. określenie regionu, w którego jest połączenie) oraz przy zarządzaniu Serwisem, jak również w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Serwisu.

Dane zbierane podczas rejestracji

Ponadto gromadzimy dane podane przez użytkownika, podczas rejestracji w Serwisie, w szczególności adres e-mail. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu może być konieczne również podanie innych danych.

Dane zbierane podczas kontaktu

W przypadku kontaktu za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie gromadzimy dane wskazane w formularzu kontaktowym, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail.

Wykorzystanie danych

Dane osobowe podawane przez użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostały udostępnione.

Dane zbierane automatycznie są niezbędne do oszacowania ruchu w Serwisie oraz do optymalizacji Serwisu. Dane te mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników podczas korzystania z Serwisu, zbierania danych demograficznych o użytkownikach Serwisu lub do personalizacji zawartości Serwisu.

Dane osobowe zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

Dane użytkowników, którzy zapisali się na Newsletter lub w inny sposób wyrazili zgodę na jego otrzymywanie są wykorzystywane w celu wysłania danemu użytkownikowi nowego Newsletter’a.

Dane osobowe nie będą przekazywane ani sprzedawane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom GIODO zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane użytkownika mogą być udostępnione innym organom państwowym lub samorządowym, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jego zasobów. Pliki cookies mogą zawierać dane takie jak nazwa domeny, z której pochodzą, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Pliki cookies są zapisywane na komputerze użytkownika, jeżeli pozwalają na to ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika.

Wyłączenie lub ograniczenie plików cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu wolove.pl, ale może być niemożliwe lub utrudnione korzystanie z funkcji używających plików cookies.

Serwis wykorzystuje cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera są usuwane z pamięci urządzenia.

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem wolove.pl

Kontakt

W sprawach dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt: kontakt@wolove.pl